เซียนคอมพิวเตอร์

.

24 มกราคม 2555

ความหมายของ เสียงเตือนของ BIOS เสียงเวลาเปิดเครื่อง

ความหมายของ เสียงเวลาเปิดเครื่อง เสียงเตือนของ BIOS
เมื่อเปิดเครื่อง ถ้าเครื่องตรวจพบความผิดพลาดก็จะแจ้ง โดยใช้เสียง Beep
ซึ่งมีความหมายดังนี้ครับ

เสียง ความหมาย
เสียง Beep สั้น 1 ครั้ง เครื่องทำงานเป็นปกติ
เสียง Beep สั้น 2-3 ครั้ง แรม หรือ เมนบอร์ดมีปัญหา
ไม่มีเสียง แหล่งจ่ายไฟ หรือ เมนบอร์ดมีปัญหา
เสียง Beep สั้นๆติดต่อกัน แหล่งจ่ายไฟ หรือ เมนบอร์ดมีปัญหา
เสียง Beep ยาว 1 ครั้ง สั้น 1 ครั้ง เมนบอร์ดมีปัญหา
เสียง Beep ยาวหลายครั้ง เสียบแรมไม่แน่น
เสียง Beep ยาว 1 ครั้ง สั้น 2 ครั้ง การ์ดจอเสียบไม่แน่น หรือ การ์ดจอเสีย
ที่มา:สาระคอม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น